Rounded Rectangle: Welcome  

 

 

ՀՀԳԱԱ Հ. ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԿՈՍՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Հարգելի  գործընկերներ

Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու գիտաժողովին՝

 

ՀԱՅ ԿԱՆԱՆՑ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԸ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

 

որը տեղի կունենա ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտում ս.թ. հունիսի 23-24-ը,  սկիզբը ժամը 10:00-ին

Գիտաժողովի ընթացքում Հայաստանի գիտնական կանայք հանդես կգան զեկույցներով, որոնց կհաջորդի մտքերի փոխանակումը: Գիտաժողովի լեզուները  հայերենն ու ռուսերենն են:

 

Գիտաժողովին  մասնակցելու  համար խնդրում ենք լրացնել գրանցման թերթիկը՝ ներառյալ աբստրակտը: Գրանցման թերթիկը և աբստրակտը  ուղարկել ստորև նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Դիմելու վերջնաժամկետը`15 հունիսի 2015 թ.

 

 

Կոնտակտային անձ` Մադլեն Բաբայան

Էլեկտրոնային հասցե:  mbabayan2014@yandex.ru;  mbabayan@biochem.sci.am

Հեռախոս:                         (+374 10)  24 97 21

 

 

ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ

0014, Երևան, Պ.Սևակի փ. 5/1

Հեռախոս: (+374 10) 28 18 40

 

 

 

Rounded Rectangle: About AAB

Rounded Rectangle: AAB Organizational Structure

Rounded Rectangle: Membership
Rounded Rectangle: Short History
Rounded Rectangle: News
Rounded Rectangle: Archive
Rounded Rectangle: Contact
 
Rounded Rectangle: 042 ???????????? ????????
 
 
FEBS_Logo    http://www.iubmb.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/templates/iubmb2006/page_templates/images/logo_IUBMB.gif&t=1317383813&hash=9004d64405427b9fb09132efe4534ac0a6119c7a
 
  Yerevan State University
 
 
  
 
 
 
     

       

 

 

Young Scientists' Conference

 

New Aspects in

Molecular Biotechnology

and Biochemistry

 

27-28 June, 2013

 

H. Buniatian Institute of Biochemistry  

NAS RA, Yerevan, Republic of Armenia

http://aab.sci.am

 

Dear colleagues,

H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA and the

Armenian Association of Biochemistry are pleased to

announce the International Young Scientists

Conference “The New Aspects in Molecular

Biotechnology and Biochemistry”.

 

 

Preliminary date: 27-28 June 2013

Duration: 2 days

Place: Yerevan, Armenia

 

Who may participate: Young Scientists (up to 35 years) held a Bachelor or higher degree.

The main scientific topics of the conference include biochemical, molecular and cellular biology as well as related and cross-linked fields of biomedical sciences.

Working language: English, Russian, Armenian

Registration and articles submission

Oral / Poster presentations. Duration of the oral presentation should be 10-15 minutes.
Working languages of the conference are English, Armenian and Russian.
Please submit your abstracts(s) and the completed Registration form until 20 May 2013 to the Organizing committee, sending them to the e-mail address

conference2013@list.ru
The materials of the Conference will be published in the Electronic Journal of Natural Scienses. Please send your article(s), prepared according to the “Instructions for manuscripts submission” (see below), to the e-mail address conference2013@list.ru.


Please send all materials and questions to Organizing Committee at

conference2013@list.ru

 

Click for downloading Registration form and Abstracts preparation instruction.

Scientific Program Committee

Guevork Kevorkian

Professor, Head of the Department of Pathological Biochemistry of H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA

URL: http://aab.sci.am

Mikhayil Aghajanov

Professor, Head of the Biochemistry Dept of  Yerevan State Medical University

URL: http://www.ysmu.am

Samvel Chailyan
Ph.D., D. Sci., Director of the H. Buniatian Institute of Biochemistry, Head of the Department of the Biochemistry of Neurohormones,

URL: http://aab.sci.am

Naira Zakaryan

Ph.D., Senior Reasercher at the Laboratory of Neuropeptides Biochemistry, H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA

 URL: http://aab.sci.am

Hrachya Vardapetyan

Professor, Doctor of biological sciences, Dean of the department of Medicine and Biology of Russian-armenian(Slavonic) University

URL: www.rau.am


Emil Gevorgyan

Doctor of Biological Sciences, Professor, NAS RA Associate member, Dean of the department of Biology

URL: http://www.ysu.am

 

Hayrapetyan Hripsime,
Ph.D., Associated Professor, Senior Scientific Researcher/ Secretary of the Special Scientific Council H. Buniatian Instituteof Biochemistry

URL: http://aab.sci.am

 

 

 

Dear AAB members,

Download the 3rd Issue (October) of the FEBS News, where you can find the information about FEBS Congress in Seville, as well as announcement about next FEBS Congress to be held in Saint Petersburg, July 6-11, 2013, and the first round of the FEBS Advanced Courses for 2013.

Online registration and abstract submission for the Young Scientists Forum for 2013 (St. Petersburg, July 3-6, 2013) now open. For registration go to: http://www.febs-2013.org/eng/default.aspx

Don't lose your chance to participate!

 

 

 

    Copy of Logo AABYBA logo High                                  

Dear friends and AAB members,

FEBS Education workshop on Biochemistry and Molecular Biology was held in Yerevan, 8-9th October, 2012, in YFA Youth Center. It was organized by the FEBS Education Committee and hosted by the Armenian Association of Biochemists and coordinated by the Association of Young Biologists. The aim of this workshop was to promote biochemistry and biomolecular biology education by introducing new trends in education as well as presenting tips for the future scientists and creating a platform for postgraduate students and young scientists to share and learn, from the experts, current issues in biochemistry and molecular bioscience education. An important focus of the workshop was to develop the “scientific skills” (project writing, critically reading literature, CV writing) of students, post-graduate students, as well as giving the faculty an opportunity to explore ways of how to teach such skills. "Meet the Expert Sessions" segment of the Workshop provided a face to face interaction for faculty and for future members of science, on issues treated during the general sessions. Workshop trainers were from Turkey (Gul Guner Akdogan, Chair of the FEBS Education Committee), Germany (Mathias Sprinzl, Chair of the FEBS WGI, Wolfgang Nellen, Co-Opted member - FEBS Educatin Committee), Unated Kingdom (Keith Elliott, Co-Opted member - FEBS Educatin Committee), Spain (Angel Herraez, Member - FEBS Educatin Committee) and Czeck Republic (Tomáš  Zima, Member - FEBS Educatin Committee). Faculty, post-docs and PhD/MSc/BSc students from biochemistry and all disciplines of molecular biosciences participated in the workshop. All the attendees received their Certificates of Attendance during the Closing ceremony. We thank all the participants of the workshop for their activity and enthusiasm.

We wish to thank also to Young Scientists Support Programme and Youth Foundation of Armenia for their support.

See the photos from workshop here.

 

 

  FEBS Workshop on

Biochemistry and Molecular Biology Education

Yerevan, Armenia, 8-9 October, 2012

Registration deadline: 10th September 2012

  (find out more and register now)

Dear Colleagues,

Now you can download the June 2012 issue of FEBS News on recent activities. As well as covering the latest updates on FEBS programmes, events and journals, this issue also includes brief news items from other European science organizations.

 

 

 

 

 

Dear Colleagues,

Download the recent issue of FEBS News on recent activities and up coming IUBMB-FEBS Congress 2012.  This issue contains important information about new FEBS Executive Committee members, new FEBS Treasurer Sir Alan Fersht, and respectful farewell article to Dr. Iain Mowbray, who served as a treasurer for 25 years.  Mrs. Louise McSeveny, who dedicated ten years of hard work to FEBS, also leaves the office. The new office will be relocated to Cambridge.

Importantly, the FEBS News published reports of Working Group on Integration regarding the visits and initiatives, including visit to Yerevan, Armenia in October 2011.  The list of 2012 Advanced Courses, Workshops, and other initiatives from Societies is included as well.

 

  

 

Download the last issue of the FEBS News, where you can find also the details of the 36th FEBS Congress held in Turin, Italy, June 2011.

 

            

 

 

 

CNRS International research group (GDRI) and Armenian Assocoation of Biochemists organize the IV International meeting on "Early events in Human Pathologies", which will be held in Yerevan, 12-16 October, 2011, in the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. For the program click here.

 

            

The FEBS delegation visited the Armenian Association of Biochemists (AAB) in Yerevan,

Republic of Armenia, from October 5 to 8, 2011. You can find the details of the visit here.

        

     

 

 

            

Description: http://a33.idata.over-blog.com/0/56/38/47/logo_ile_de_france_copie.jpg

H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA celebrated its 50th anniversary on 7th October,

2011. You can find the details of the visit here.

             

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Working Group of Integration of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS) will visit the Armenian Association of Biochemists (AAB) in Yerevan, Republic of Armenia, from October 5 to 8, 2011.

The AAB cordially invites you to join and take part in the meetings and discussions with FEBS representatives. Here you can find the invitation letter from the president of AAB, Acad. A.A.Galoyan and the program of the visit.

 

            

 

H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA celebrates its 50th anniversary and has publised the book "50-year scientific pathway", where you can find the 50-year history of the institute and some interesting facts. The celebration ceremony will take place in the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia at 10:00 a.m. on 7th October, 2011.The program includes also the young scientists presentations. For the program ckick here.

 

 

 

 

              

 

   

 

 

 

International Symposium  entitled “Immune System of the Brain:  Neurochemical and Neuroendocrine Aspects” dedicated to the 80th anniversary of Academician Armen A. Galoyan will be held from October 6 to 8, 2009 in Yerevan, Republic of Armenia.

         

Abstracts and Programme of the International Symposium entitled “Immune System of the

Brain: Neurochemical and Neuroendocrine Aspects”

 

Activities in the previous years

 

Young scientist conference