Խորհրդի կազմ ն է`
 

Բոյաջյան Աննա - Կ.Գ.Դ., Գ.00.03

(նախագահ )

Չաիլյան Սամվել - Կ.Գ.Դ., Գ.00.04

(նախագահի տեղակալ)

Մանվելյան Լևոն – Կ.Գ.Դ, Գ.00.09

(նախագահի տեղակալ)

Բաբայան Մադլենա-Կ.Գ.Թ.,Գ.00.04

(գիտքարտուղար)

Գևորգյան Գևորգ– Կ.Գ.Դ., Գ.00.04

Դավթյան Տիգրան - Կ.Գ.Դ., Գ.00.03

Ենկոյան Կոնստանտին - Կ.Գ.Դ., Գ.00.04; ԺԴ.00.10

Կարալյան Զավեն- Կ.Գ.Դ., Գ.00.03

Կարալովա Ելենա - Կ.Գ.Դ., Գ.00.03

Ղազարյան Պետրոս- Կ.Գ.Դ., Գ.00.04

Ղարագյոզյան Կոնստանտին- Կ.Գ.Դ., Գ.00.03; Գ.00.04

Սրապիոնյան Ռիմա- Կ.Գ.Դ., Գ.00.04

Մարդանյան Սոնա - Կ.Գ.Դ., Գ.00.04

Տեր-Պողոսյան Զարինե- Կ.Գ.Դ., Գ.00.04

Ամիրյան Սիլվա   - Կ.Գ.Դ, Գ.00.09

Վերգինե Պապյան - Կ.Գ.Դ, Գ.00.09

Ղազարյան Քնարիկ - Կ.Գ.Դ, Գ.00.09

Սարգսյան Վաղինակ   - Կ.Գ.Դ, Գ.00.09

Սարգսյան Ջոն - Կ.Գ.Դ, Գ.00.09

Եպիսկոպոսյան  Լևոն- Կ.Գ.Դ, Գ.00.15


ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտին կից 042 մասնագիտական խորհուրդը գործում է 1976 թվականից: Խորհրդի առաջին հիմնադիր նախագահը եղել է ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն, ակադեմիկոս Հրաչյա Բունիաթյանը: Խորհրդի գիտական քարտուղարը հիմնադրման օրից մինչև 2009 թվականը եղել է կ.գ.դ., պրոֆեսոր Արմեն Սիմոնյանը: 1981 թվականից խորհուրդը ղեկավարել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆ. Արմեն Գալոյանը: 2009-2011 թթ. խորհուրդը ղեկավարել  է Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն, կ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգ Գևորգյանը: 2012 թվականից խորհրդի նախագահն է ակադեմիկոս Արմեն Գալոյանը, գիտական քարտուղարն է կ.գ.թ., դոցենտ Հռիփսիմե Հայրապետյանը: Խորհուրդը հանդիսանում է միջինստիտուտային գիտական կառույց, որն իր գոյության ընթացքում կարևոր գիտակազմակերպչական աշխատանք է կատարել կենսաքիմիայի, մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության, գենետիկայի  գծով բարձր որակավորում ունեցող գիտական կադրերի պատրաստման գործում, որտեղ քննարկվել և հաստատվել են ավելի քան 500 թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններ:

 

2012թ. խորհուրդը վերանվանվել է Կենսաքիմիայի, մոլեկուլային կենսաբանության և ֆիզիոլոգիայի 042 մասնագիտական խորհուրդ, որը գործում է ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտում:

 


 

 

 

 

 

Կենսաքիմիա հարցեր

Տեղադրված է` 02/05/2016